ČLANI, MLADINCI IN KADETI LAHKO TRENIRAJO IN TEKMUJEJO

Vlada RS je sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. V skladu s tem odlokom je s ponedeljkom, 12. aprilom, ponovno dovoljena športna vadba (treningi) v nadaljevanju naštetim športnikom. Prav tako je dovoljeno izvajanje uradnih športnih tekmovanj na državni ravni. To pomeni, da se bodo od 12. aprila dalje nadaljevala tekmovanja v Ligi Nova KBM, 2. SKL za člane, 1. SKL za ženske, Pokalu članic, 1. SKL za fante in dekleta U19 ter dodatno še 1. SKL za fante in dekleta U17.

Vadba je dovoljena naslednjim športnikom: 

- vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost, in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;

- perspektivnim športnikom, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;

- športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc;

- poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport - status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);

- udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

 

Tako kot v obdobju od 14. februarja do 31. marca je tudi od 12. aprila naprej ponovno dovoljena vadba/treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj dva metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot v zaprtih prostorih.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem nivoju (članska, mladinska in kadetska), na evropskem (npr. evropski pokali) oziroma mednarodnem nivoju (npr. alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov) in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.

To pomeni, da se bodo od 12. aprila dalje nadaljevala tekmovanja v Ligi Nova KBM, 2. SKL za člane, 1. SKL za članice, Pokalu članic, 1. SKL za fante in dekleta U19 ter dodatno še 1. SKL za fante in dekleta U17.

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Izvajanje testiranj:

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur.

Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj iz 3. člena tega odloka, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.

Osebam iz predhodnih dveh odstavkov testiranja ni treba opraviti, če imajo:

– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,

– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali

– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

 

Dokazila o testiranju se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Besedilo Odloka je v celoti objavljeno v Uradnem listu.

Liga Nova KBM

Tekmovanje se bo nadaljevalo v skladu z razporedom s tekmami, ki so na sporedu od 16. aprila in naprej po prvotnem koledarju. Termini neodigranih tekem bodo posredovani klubom naknadno, v začetku prihodnjega tedna. Zaradi prekinitve tekmovanj bo prišlo do prilagoditve tekmovalnega koledarja v nadaljevanju.

2. SKL za člane

Tekmovanje v 2. SKL za člane se bo nadaljevalo 17. aprila s tekmami, ki so bile že po prvotnem koledarju na sporedu 17. 4. Termini tekem 7. in 8. kroga bodo klubom posredovani naknadno, v začetku prihodnjega tedna.

1. SKL za ženske in Pokal članic

Razpored tekem 2. kroga Pokala članic in termini polfinalnih in finalnih tekem državnega prvenstva bodo klubom posredovani najkasneje v ponedeljek. Termin zaključnega turnirja Pokala članic je že prestavljen na 24. in 25. april. Razpis za organizacijo zaključnega turnirja je podaljšan do ponedeljka, 12. aprila, do 12. ure.

Vse novice / članki